Phalcon-chắp-cánh-AGZ

Trong giới Startup chắc hẳn không lạ gì khi nghe đến cụm từ dự án xã hội ( dự án không mang lại lợi nhuận cho founder, co-founder); AGZ chính là một dự án xã hội như vậy.

Read more

Nếu bạn là dân lập trình thì việc viết ra một sản phẩm cho cộng đồng mà kiếm được tiền từ nó, thì không thể tuyệt với hơn được nữa. Trong bài viết này tôi chỉ muốn truyền đạt cho các bạn sinh viên cách vận hành một dự án mã nguồn mở như thế nào

Read more

Hướng dẫn dùng Phalcon với PHP-Resque

Hôm nay trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng một thư viện php-resque tương tác queue, như các bạn biết có khá nhiều dịch vụ như RabbitMQ, Beanstalk, etc, tại sao tôi lại dùng nó thứ nhất vì thư viện này viết bằng PHP, sau đó nó lại kết hợp với Redis để lưu trữ các thông tin của jobs queue đó, và tất nhiên nó khá là dễ sử dụng

Read more

Con đường mang tên Phalcon PHP,

Hôm nay mình sẽ chém gió một bài về con đường mang tên Phalcon PHP, trở lại thời điểm năm 2012 khi mình sắp tốt ngiệp và sắp thất nghiệp, thì lên bác google search ngôn ngữ lập trinh web để học thì có nhiều lựa chọn như python, ruby, java, php, sau một hồi vọc vì nhiều lý do cuối cùng mình chọn php

Read more

Bài viết này chủ yếu hướng đến các site dạng tin tức, nội dung trong một URL hầu như không (hoặc ít) thay đổi. Các site dạng forum vẫn có thể áp dụng phương pháp này bằng cách giảm thời gian live time trên Redis. Tuy nhiên mình mới chỉ áp dụng trên site dạng tin tức nên không chắc chắn về hiệu năng đối với các site dạng forum

Read more

Meta Data trong Phalcon PHP

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn tính năng Meta-Data model trong Phalcon PHP, như bạn biết khi dùng ORM để truy vấn cơ sở dử liệu chẳn hạn như khi truy vấn table là sites thì đầu tiên nó sẽ coi INFORMATION_SCHEMA sau đó là DESCRIBE cuối cùng thì sẽ thực thi câu sql

Read more