Phalcon có phải là miền đất hứa dành cho PHP?

by Thien

on Jun 24/15 at 06:27

Bạn đã từng nghe về một framework PHP full stack có tên là Phalcon chưa? Nó được viết bằng ngôn ngữ C, có tốc độ cực nhanh, tài liệu được viết cẩn thận và nó đang thổi một làn gió mới vào thế giới PHP. mời các bạn xem tiếp tại đây