Giới thiệu ZF2

Zend Framework 2 (ZF2) là một PHP Framework mã nguồn mở được xây dựng và phát triển bởi các chuyên gia PHP hàng đầu . Zend Framework 2 được viết theo chuẩn một mô hình MVC và 100% hướng đối tượng toàn diện và sử dụng nhiều tính năng mới có trong các phiên bản PHP như namspace, late static binding, lambda và closures trên nền PHP 5.3+.

Read more